Examensarbete:   Grafisk form, Illustration, Foto, Text
  ------------------------------------------------------------------
  40 sidor — 40 exemplar