Vagabond:  Fotografier tagna i Malaysia och publicerade i Vagabond vintern 2000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------